Brukerveiledning

Generelt

I e-læringsressursen ‘Penger og meg’ kan brukeren lære mye om personlig økonomi. Det fins 18 temaer. Det meste kan være nyttig for mange, mens noen kan ha glede av kun enkelte av temaene.

Noen av temaene har kun én side, mens andre temaer har flere sider.
Noen av sidene er delt opp i avsnitt. 

Hovedtemaene uavhengige av hverandre. Det vi si at de brukeren kan gå gjennom temaene i fri rekkefølge. Hvert tema kan være et selvstendig tema for individuell læring, kurs og samtaler.

Det er mulig å lage en snarvei til ‘Penger og meg’ på brukerens utstyr. Dette gjelder også enkelte sider.

Brukerne kan ofte ha behov for en introduksjon om hvordan denne læringsressursen kan brukes.
Vi anbefaler derfor at en hjelper introduserer ‘Penger og meg’ til brukeren.

Det kan også være viktig at hjelperen er aktivt med alltid når brukeren tar fatt i ‘Penger og meg’.

Introduksjon til brukeren

Introduksjonen kan foregå for eksempel slik:

Det er viktig å ha kontroll over egne penger.
Med ‘Penger og meg’ kan du lære mye nyttig om personlig økonomi.

Du kan bruke ‘Penger og meg’ på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon.

‘Penger og meg’ vises litt forskjellig avhengig av
om du bruker den på nettbrett, mobil eller PC/Mac med større skjerm.

Du kan gjerne bruke ‘Penger og meg’ alene eller sammen med en hjelper.
Hjelperen kan være for eksempel foreldre, søsken, en venn eller din støttekontakt.

Det er til sammen 18 temaer som du ser på startsiden.
Hvert tema har flere sider med tekst og bilder.
På noen av sidene fins en film eller et skjermopptak.
Det går bra å gå gjennom temaene i fri rekkefølge.

Mange av temaene temaer har en quiz.
Quiz er en spørrelek. Med en quiz kan du teste hva du har lært.
Du bør ta quizene sammen med en hjelper.
Slik er det mulig å snakke om spørsmålene og svarene.

Når det er snakk om penger og økonomi,
er det vanlig å bruke noen ganske vanskelige ord.
De fleste vanskelige ordene er forklart under ‘Ord forklart’.
Du kan også skrive ut de vanskelige ordene som et hefte.

Det som fins under ‘Til hjelpere’ er ment for dem som kan hjelpe deg med å bruke ‘Penger og meg’.

Bildeikonene fra Startsiden

Bildesymbolene til de18 temaer under Personlig økonomi.

Avspilling-slider

Du kan spille av tale til alle tekster ved å trykke på en slik avspillingssymbol.

Bilde av Startside-knapp og Alle temaer-knapp

Eksempler på navigeringsknapper i ‘Penger og meg’.

Startside