Nettvett

Nettvett er fornuftig atferd på internett. Det finnes flere nettvettregler og -råd om hvordan brukere bør «oppføre seg» på nettet og særlig i sosiale medier. Nettvett gjelder mye annet enn penger og økonomi. De er likevel viktige regler å kunne.

Her er et lite utvalg av eksterne nettsider med informasjon om nettvett:

Vi anbefaler at en støtteperson går gjennom nettvett sammen med brukeren som del av opplæring i trygghet på nett.

To gutter sitter i sofaen og er flaue over det de ser på mobilskjermen

Ungdommene reagerer på et innlegg som de selv aldri burde ha på sosiale medier.

Startside