Når noe går galt

På denne siden finner du ressurser som kan hjelpe når noe går galt. 

Slett meg  

Slettmeg.no er en gratis råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

På hjemmesiden til slettmeg.no står det:

Dersom du trenger hjelp kan du kontakte oss enten på telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier. Blant våre veiledninger vil du også finne nyttig informasjon om hvordan du kan gå frem for å få slettet opplysninger.

Vår tjeneste har ikke mandat til å kreve sletting, men hjelper deg ved å gi råd om hvordan man kan få fjernet informasjon fra nettet. Vi kjenner de kanaler og metoder som kan benyttes for å gjøre dette. Vi kan også bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysningene.

Identitetstyveri  

Politiet har en web-tjeneste for hva du må gjøre dersom du blir utsatt for identitetstyveri, også kalt ID-tyveri.

Vi anbefaler sterkt at du går til Politiets side. Der får du vite hva et ID-tyveri er, hvordan du oppdager ID-tyveri og hva du bør gjøre dersom du er blitt utsatt for ID-tyveri. Du skal alltid anmelde ID-tyveri til Politiet. Web-siden forteller at du må møte opp hos Politiet for å anmelde.

Mistet eller frastjålet bankkkort

Har du mistet kortet eller tror andre kan ha fått tak i koden? Ta kontakt med banken din og meld fra så raskt som mulig. Kortet må sperres for videre bruk.

Hvis du søker etter «mistet kort» på nettet, får du opp treff fra de fleste bankene om hva du skal gjøre. Du kan ringe banken eller sperre kortet via en nettjeneste eller mobilbanken.

Rettighetstelefonen

Frivillige jusstudenter gir informasjon om hvilke rettigheter du har i kontakt med kommunale tilbud, fastlege, sykehus, BUP, avtalepsykologi, NAV, utdanning, arbeidsliv og mer. Her er det mulig å få tips om hvordan gå videre ved evt. rettighetsbrudd. Du kan ringe dem på 21 45 60 07 eller besøke deres nettsted.

Startside