Vergemål

Lover og forskrifter

Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler som skal være til hjelp for personer som på ulike måter – og i ulik grad – ikke er i stand til alene å sørge for sine interesser på det økonomiske og/eller personlige området. (NOU 2004:16 Vergemål, s. 33)

En verge bistår og i visse tilfeller representerer interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte. (statsforvalteren.no)

Fra organisasjoner og virksomheter

Skjemaer i Altinn

  • Begjæring om vergemål GA-8025 — Skjema for begjæring om vergemål brukes hvis det er behov for å begjære vergemål for voksen. Skjemaet brukes også hvis det er behov for å endre et eksisterende vergemål.
  • Melding om behov for vergemål GA-8029 — Skjema for å melde fra om behov for vergemål for voksne. Skjemaet brukes også ved melding om endringer i et eksisterende vergemål.
  • Melding om behov for vergemål for mindreårig person GA-8044 — Skjema for melding om behov for vergemål for mindreårig person brukes for å melde fra om mindreårige med behov for verge eller dersom det er behov for midlertidig verge eller setteverge.
 
Startside