Kilder og fagstoff

På norsk

Hefter, artikler o.l.

Bøker

  • Elisabeth S. Lingjerde: Rik. Personlig økonomi for et godt liv. Prego Mobile, 2015.
  • Gunhild J. Eklund og Björk Bjarkadóttir: Hva er økonomi? Fakta og funderinger. Orkana, 2015.

Nettressurser

Nyttige apper om personlig økonomi

Noen apper kan hjelpe brukeren med å øke ferdighetene som gjelder regning, handle i butikken, finne tilbud osv. Det er viktig at en hjelper vurderer hvilke som evt. passer brukeren, om de er tilgjengelig på norsk, og om appene er gratis eller betalingsbaserte.

Gratis-apper inneholder ofte reklame. Noen apper fins kun for iPhone og iPad, mens mange fins for både disse og for Android-baserte telefoner og nettbrett (f.eks. Samsung, HTC , Sony og Huawei). 

For å finne fram til apper, gjør søk i App Store for iOS, Google Play for Android eller søk i nettleseren for Mac/PC.

Eksempler på slike apper er:

  • Moneyville (Pengeby) er et pedagogisk spill hvor brukeren kan lære om penger, inntekter og økonomi.
  • Tilbudsapper lar brukeren bla i de seneste kundeavisene til alle de store dagligvarekjedene.
  • Handlelisteapper som gjør at listene kan deles med andre.
  • Spareapper og apper for oppfølging av personlig økonomi (husholdningsbudsjett m.m.)

På engelsk

Publikasjoner

Disse publikasjonene kan være av interesse spesielt for pedagogisk personell i fag som inneholder personlig økonomi og «pengekunnskap».

Videoer

Disse videoene på engelsk kan være til inspirasjon for planlegging av undervisningsopplegg eller samtaler. For eksempel ved hjelp av samtaler med brukeren må videoene få sitt budskap tilpasset til norske forhold. De kan også gi et idégrunnlag til egenproduserte videoer for opplæringsformål.

Råd og tips for produksjon av egne videoer er å finne i Gode instruksjonsfilmer. Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte (Mari Sætre Digernes og Gro Marit Rødevand, Karde, 2015).

Barclays Money Skills Clip one: Needs versus wants

Barclays Money Skills Clip two: Budgeting

Barclays Money Skills Clip three: Spending and saving

Barclays Money Skills Clip four: The cost of borrowing

Barclays Money Skills Clip five: Getting advice

Barclays Money Skills Clip six: Shopping around

Money Skills Film 1: What is a bank account

Money Skills film 2: Making the appointment

Money Skills Film 3: Opening a bank account

Money Skills film 4: Paying money into your account

Money Skills Film 5: Taking money out of your account

Money Skills Film 6: Keeping track of your money

Money Skills Film 7: Tips for keeping safe

Startside