Til hjelpere

E-læringsressursen ‘Penger og meg’ er laget for mennesker med utviklingshemning. Vi anbefaler likevel at en støtteperson introduserer ressursen til brukeren, følger med bruken og registrerer framskrittene brukeren gjør. Quizene er spesielt viktig å gjennomføre sammen med en støtteperson for å kunne diskutere både spørsmålene og rette og gale svarene.

Stoffet i ‘Penger og meg’ er organisert under temaer. Temaene kan tar i fri rekkefølge, og de er innholdsmessig uavhengige av hverandre.

Om utviklingen av e-læringsressursen
Prosjektet ‘Penger og meg’ var støttet finansielt av Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen) i 2020 – 2022. NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var søkerorganisasjonen. Karde AS utførte utviklingen. Peder Morset folkehøgskole stod for brukermedvirkning. Se prosjektet nettside for mer informasjon.

Stiftelsen Dam sin logo mer tekst og stilisert fugl

Startside