Forbehold

E-læringsressursen ‘Penger og meg’ er laget for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere.

Det er lagt stor vekt på å utvikle en ressurs som er spesielt godt egnet for:

  • elever på folkehøgskoler med fag og aktiviteter som veiledning, økonomi, botrening og lignende
  • unge voksne som forbereder seg for et selvstendig liv i eget hjem
  • mennesker med utviklingshemning som allerede bor i eget hjem med støtte fra tjenesteytere eller andre hjelpere

E-læringsressursen ‘Penger og meg’ inneholder derfor mange temaer som dekker er bredt spekter av mulige kunnskapsbehov innen personlig økonomi. ‘Penger og meg’ er derfor mindre godt egnet for barn og unge samt brukere med en alvorlig grad av lærevansker.

Startside

Ungdommer lager mat sammen

E-læringsressursen ‘Penger og meg’ er spesielt godt egnet for mennesker med utviklingshemning som studerer på folkehøyskoler eller som bor eller planlegger å bo i eget hjem.