Kurs, samtaler og oppfølging

Kurs og samtaler

Her finner du flere plakatserier. De er ment for å stimulere til samtaler om viktige emner som gjelder personlig økonomi og håndtering av penger. De kan for eksempel skrives ut eller projiseres på lerret. Det kan være en idé å laminere plakatene slik at de tåler mer. 

Plakatseriene egner seg like godt for individuelle samtaler som for kurs og gruppearbeid.

Motivasjonsblomst 1: Hva kan du gjøre for en god personlig økonomi?

Motivasjonsblomst 2: Hvorfor er kontroll over egne penger viktig?

Diskuter økonomitemaene

Hva går pengene til?

Budsjettark for inntekter og utgifter

Diskuter: Viktig eller ikke så viktig?

Sparing

Sammenlign produkter

Plan og oppfølging

Her finner du plan- og oppfølgingsskjemaet til ‘Penger og meg’.

Vi anbefaler at e-læring om personlig økonomi planlegges i form av et tiltak eller et kursopplegg for både framdrift generelt og for å sikre en god framgang for brukeren.

Kurs- eller samtaleplan for ‘Penger og meg’

Oppfølgingsskjema for ‘Penger og meg’

Startside