Ord forklart

Når folk skriver eller snakker om penger og økonomi,
bruker de ofte mange vanskelige ord.

På denne siden kan du lese forklaringer
på ord om penger og økonomi.
Mange ord kan bety flere ting.
Se gjerne på ordforklaringene
sammen med en hjelper.

Ordene vises i alfabetisk rekkefølge.
Trykk på en bokstav som ordet begynner med
så finner du ordene med denne bokstaven:

                           Abonnement, abonnere

 

Når folk abonnerer på noe,
eller tegner et abonnement,
bestiller de noe
som de mottar jevnlig.

Det kan for eksempel være en avis,
TV-kanaler, strøm eller telefoni.

Abonnementer koster ofte penger,
men de kan også være gratis.


Aksje, aksjesparing

En aksje er en eierandel.
Når du kjøper en aksje,
så kjøper du en liten del av noe,
for eksempel en butikkkjede,
et flyselskap eller en fabrikk.

Å kjøpe aksjer heter aksjesparing.
Mange banker selger aksjer.
Folk som sparer i aksjer,
håper at aksjene blir
mer verdt med tiden.


Angrerett

Angrerett er retten du har for å få en handel ugjort.
I nettbutikker har du angrerett.

Da kan du returnere varen
som du angrer på
at du har kjøpt eller bestilt.


Apple Pay

Apple Pay er en tjeneste for betaling med mobilen.
Den lar brukere betale med
iPhone, iPad og Apple Watch.


Automat

En automat er utstyr som kan utføre tjenester,
for eksempel en bankautomat som
leverer ut kontanter.


Avbetaling

Avbetaling er å betale det du har kjøpt
eller bestilt i flere mindre beløp over tid.
Slike delbetalinger heter også avdrag.


Avdrag

Avdrag er å betale det du har kjøpt
eller bestilt i flere midre beløp over tid.
Det heter også avbetaling.

Hvis du har lånt penger,
må du betale lånet tilbake.
Banken kan trekke avdraget
fra bankkontoen din
på avtalte tidspunkter.


Avkastning

Avkastning er inntekt av en investering,
for eksempel av penger på bankkonto
eller i fond.


Avslag

Avslag kan være å bli avvist,
som for eksempel ikke å få lån.

Det kan også bety prisavslag,
det vil si å få en lavere pris.


Avtale

Avtale er et gjensidig løfte om noe,
for eksempel om kjøp og salg.


Baksmell


Bank

Banken holder orden
og passer på
kundenes bankkontoer
og pengene på disse kontoene.

Banken låner også ut penger
til kunder for ulike formål.


Bankautomat

Bankautomat er det samme som minibank.
Bankautomater står ute
eller inne i butikksentre.
I bankautomaten kan du ta ut penger
fra bankkontoen din.
Da må du bruke Visa-kortet ditt.


BankID

BankID er en kode du må bruke
for å få kontakt med nettbanken.

Du kan lage koden med
en liten  kodekalkulator
eller med mobiltelefonen.


Bankkonto

Når banken oppbevarer penger for deg,
setter banken pengene inn
på en bankkonto.
Bankkontoen er din egen,
og har et eget nummer
som du må bruke
for å få tilgang til kontoen.

Banken har oversikt over alle
betalinger fra og til kontoen din.
Banken holder også orden på
hvor mye penger du har på kontoen din.


Bankkort

Bankkort er et kort du får av banken.
Bankkortet er knyttet
til kontoen din i banken.
Du kan bruke bankkortet
til å ta ut penger fra bankautomater
eller til å betale i butikken.

Når du bruker bankkortet,
går pengene ut av bankkontoen din
med en gang.
Derfor må det være nok penger
på bankkontoen 


Beløp


Betalingsterminal

Betalingsterminal er utstyret som
du bruker for å betale med
bankkortet eller Visa-kortet ditt
i en butikk.


Bindingstid

Hvis du kjøper et abonnement,
kan du ofte bli tilbudt en lavere pris enn vanlig.
Da må du binde deg til
å kjøpe abonnementet
for en lang tid.
Denne tiden kalles bindingstid.


Bitcoin

Bitcoin er en digital valuta
som bare fins på internettet.


Bruker, brukernavn

For å bruke noen apper og andre tjenester
på mobilen, nettbrett eller PC/Mac, må du ha et brukernavn.
Slik vet tjenesten at det er du som bruker den.


Brukskonto

Brukskonto er bankkontoen som du bruker
til å ta ut penger fra.
Bankkortet eller Visa-kortet ditt
er koplet til brukskontoen din.


Budsjett

Budsjett er en oversikt som viser ventede
inntekter og utgifter
i et kommende tidsrom.


Bytterett

Når du kjøper en vare i en butikk,
kan du be om bytterett.
Det betyr at du kan bytte varen
til en annen vare i samme butikk
innen en viss tid.


Chip

Chip er den gullfargede lille firkanten
på den ene siden
av et bankkort eller et Visa-kort.  
Chipen inneholder mye informasjon.

Når du tæpper,
legger du bankkortets chip oppå
eller inn til betalingsterminalen.


Debetkort

Debetkort er et kort som gjør at pengene går
ut av bankkontoen din
i samme øyeblikk som
du bruker kortet.
Visa-kort er et debetkort.


Design

Design er en utforming eller
hvordan en gjenstand ser ut.
Design beskriver ofte noe som er fint.
Det kan være møbler, klær, smykker
og andre gjestander.


Differanse

Differanse er forskjell mellom 2 beløp.

Forskjellen mellom 8 kr og 10 kr
er 2 kr.


Digital

Digital er informasjon 
som er lagret på utstyr,
eller handlinger
som blir utført av utstyr.

Utstyret kan være datamaskiner,
PC/Mac, smarttelefon
og nettbrett.


Egenandel

Egenandel er et beløp eller en andel som kunden eller
pasienten må betale selv
av et større beløp.

Pasienter betaler egenandeler
til leger og sykehus.
Egenandelen er bare en liten del av det
behandlingen egentlig koster.

Forsikring dekker ofte ikke hele skaden,
men kunden må betale
en egenandel selv.
Forsikringen dekker resten.


E-handel

E-handel er å handle på nettet.
Da betaler du med bankkortet ditt.
Varen kan bli brakt hjem til deg
eller du må hente den
på etavtalt sted.


Eiendom

Eiendom er noe som en person eier.

Fast eiendom er tomter
og bygninger.


Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er skatt på fast eiendom i kommuner,
det vil si skatt på hus og hytter.


Erstatning

Erstatning er å få noe tilsvarende.
For eksempel penger fra forsikringen
for å dekke en skade eller et tyveri.


Feriepenger

Feriepenger er penger som en arbeidgiver betaler
til en arbeidstaker
til bruk i sommerferien.


Fond

Et fond er satt sammen av flere forskjellige aksjer.
Du kan kjøpe en del av et fond.
Du kan bruke et fond
for å spare penger over lang tid.
Du kan få god avkastning,
det vil si at pengene dine vokser.
Men det kan også hende at du taper penger
på å sette pengene dine i fond.


Forbruk, forbruker

Forbruk er alt som vi kjøper
og bruker av varer og tjenester.
Alle mennesker er forbrukere.


Forbrukslån

Forbrukslån er lån som forbrukeren tar opp
for å kjøpe varer.

Det kan være lån fra banken eller
selskaper som bare gir slike lån.


Forbruksvare

Forbruksvare er produkter og varer
som vi bruker opp
og må kjøpe på nytt.


Forkjøpsrett

Forkjøpsrett er retten til å kjøpe noe før alle andre,
vanligvis til samme pris.


Formell

Formell er noe som følger
avtalte regler.

Det kan for eksempel være
en avtale som er skrevet
på en helt bestemt måte.

En husleieavtale er et eksempel på
en formell avtale.


Formuesskatt

Skatt på formue,
det vi si skatt det en person eier.
En person skal eie store verdier
før hun eller han
skal betale formuesskatt.


Forsikring

Forsikring er en avtale som gjør
at forsikringsselskapet betaler penge-erstatning
ved ulykke, skade eller tyveri.
Personen som har tegnet forsikringen
må ha betalt forsikringspremien.


Forskudd på lønn

Forskudd på lønn er å få betalt lønn før lønningsdagen.
Arbeidstakeren må be om forskudd på lønn.
Forskuddet blir trukket fra
den vanlige lønnen
ved neste utbetaling av lønn.


Frakt

Frakt er transport av varer.

En kjøper må ofte betale
for å få fraktet varene sine til seg.


Frikort

Et frikort er skattekort for en person
som ikke skal betale skatt.


Garanti

Når du kjøper en større vare
får du en lovnad om
at den vil virke i 2 år eller 5 år.
Hvis varen slutter å virke
før garantien er utløpt,
må butikken reparere varen
for deg uten at det koster
deg noe.


Gebyr

Gebyr er en betaling eller avgift for en tjeneste.


Gjeld

Gjeld er et pengebeløp som en person skylder
en annen person eller banken.

Lån fra banken er gjeld.


Grunnstønad

Grunnstønad er pengestøtte som  skal dekke
nødvendige ekstrautgifter
på grunn av varig skade, sykdom,
funksjonshemning
eller medfødte funksjonsnedsettelser.


Hentemelding

En hentemelding er en eskjed om å hente varene
som du har bestilt
fra en nettbutikk
eller som en person har sendt
til deg.


Hjemleveranse

Hjemleveranse er å få en vare
du har bestilt på nettet
levert hjem til deg.

Du får beskjed på sms eller e-post
når varen kommer eller
at den har kommet.


Husholdningsbusjett

Et husholdningsbudsjett er en oversikt over hvor mye penger
du kommer til å bruke på mat,
vaskemidler og andre hverdagsprodukter
i løpet av en periode.


Id, ID

ID er en forkortelse for identitet
Det er det du heter og den du er.


Identitet

Identitet er det du heter og den du er.
Når det gjelder penger og økonomi,
er det ofte viktig
at du kan bevise din identitet.

Det gjelder for eksempel i banken.


Inkasso

Inkasso er å hente inn en pengesum
på vegne av en selger
eller tjenesteyter,
når mottakeren
ikke har betalt sine regninger.


Innbo

Innbo er gjenstander som møbler, maskiner, apparater,
tekstiler, kjøkkenutstyr, klær og sko med mer.

Det som er vanlig å ha i et hjem.


Innskudd

Innskudd er penger som
du setter inn i banken.
Pengene står da
på en bankkonto.


Inntekt

Inntekt er penger som du tjener
i jobb eller lignende.


Inventar

Inventar er gjenstander som møbler,
maskiner og apparater
som det er vanlig å ha i et hjem.


Investere, investering

Å investere er å betale penger for noe som
du håper skal få større verdi
etter en stund.

Du kan kjøpe aksjer og fond.
Da sier vi at du investerer
i aksjer og fond.

Aksjene og fondene du har kjøpt
er en investering.


(ingen ord med J)


Kontanter


Kontoutskrift

En kontoutskrift viser hva som har skjedd
med bankkontoen din.
Den viser når du har satt inn penger
og hvor mye penger du satte inn. 

Den viser også når du tok penger
ut av kontoen
og hvor mange penger du tok ut.

Kontoutskriften viser også
hvor mye penger du har
på bankkontoen din.

Kontoutskrift kan være på papir
eller vises som et skjermbilde
i nettbanken.


Kontrakt

Kontrakt er en bindende avtale om noe
mellom 2 eller flere parter.
En kontrakt er vanligvis skriftlig.


Kreditt

Kreditt er et kortvarig lån.
Kreditt gjør det mulig å få lån
og kjøpe noe uten betaling
med kontanter der og da.


Kredittkort

Kredittkort er et bankkort
som du kan bruke å betale med
for ting du kjøper.
Når du betaler du med kredittkort
er det som å ta opp et lån.
Pengene går ikke ut av bankkontoen din
med en gang.
Du må betale for alt du har kjøpt
med kredittkortet
1 gang i måneden.


Kredittopplysning

Hvis du skal låne penger
elle kjøpe noe med delbetaling hver måned,
vil de som du låner av eller kjøper fra
be om kredittopplysning om deg.

Da får de vite
om du er en god betaler og
om du har nok inntekter
til å kunne betale tilbake lånet
eller det du må betale
hver måned.


Kredittsjekk

De som skal gi lån til andre
sjekker hos tidligere lånegivere,
om lånesøkeren har pleid
å betale regningene sine i tide.
Denne sjekkingen heter kredittsjekk.


Kryptovaluta

Kryptovaluta er digitale penger som bare fins
på internettet.

Bitcoin er et eksempel
på kryptovaluta.


Kvittering

Kvittering er en oversikt over
hva du har kjøpt og betalt.
En kvittering er ofte på papir.


Legitimasjon

Legitimasjon er et bevis som viser på en sikker måte
hvem du er.

Passet er en sikker legitimasjon.


Login, logge inn

Login er å kople seg på en PC/Mac
eller smarttelefon
med brukernavn og passord.


Luksus, luksusvare

Luksusvarer er produkter og tjenester
som er veldig dyre og flotte.


Lønn


Lønnskonto

Lønnskonto er en bankkonto som arbeidsgiver betaler lønnen til.


Lønnsslipp

Lønnsslipp er en oversikt over lønnsutbetalingen
og skattetrekket.


Lån

Et lån er å ha eller få bruke noe midlertidig,
det vil si i en begrenset tidsperiode.
Et lån må betales tilbake.
For eksempel lån av penger fra banken.

Eksempler er boliglån, studielån
og forbrukslån.


Lånepapir

Nå du låner penger av banken,
må du skrive under på
at du har lånt penger av banken.
Det du skriver under på,
kalles lånepapir.

Lånepapiret er bankens bevis på
at du har lånt penger av dem.


Marked

På et marked foregår kjøp og salg av varer og tjenester.
Det kan være på nettet
eller i fysiske butikker
eller andre lokaler.


Markedsføring

Markedsføring kan for eksempel være reklame om varer og tjenester.
Målet er å få solgt mest mulig.


Minibank

Minibank er det samme som bankautomat.
Minibanker står ute
eller inne i butikksentre.
I minibanken kan du ta ut penger.
fra bankkontoen din.
Da må du bruke Visa-kortet ditt.


Mislighold

Mislighold er når kunden ikke betaler
lånet tilbake tidsnok til banken
eller andre som har gitt lån.
Da misligholder kunden lånet.


Myndighet

En myndighet er en offentlig instans
med rett til å utøve makt
på bestemte samfunnsområder.

Eksempler er skattemyndigheten, politiet,
NAV og barnevernet.


Nettbank

I en nettbaknk kan du utføre banktjenester på nettet.
Alle banker har en nettbank
som kundene kan bruke
for å betale regningene sine
og sjekke kontoutskriften sin.


Nettbutikk

En nettbutikk er en butikk som du kan handle i
på nettet.
Du klikker på varer du vil ha
og legger dem i handlevognen
på skjermen din.

Etterpå går du til kassen og betaler
med bankkortet ditt.


Netthandel

Netthandel er å kjøpe varer
i en nettbutikk.


Nettspill

Nettsspill er spill som foregår på internett.
Mange slike spill koster penger.
Noen er gratis.


Nettsvindel

Nettsvindel er svindel som skjer på nettet:
Se ‘svindel’.


Nett-tjenester

Nett-tjenester er noe du kan gjøre på nettet
for å få gjennomført en oppgave.

Nettbank er en nett-tjeneste.
Google er også en nett-tjeneste.


Nettvett

Nettvett er råd om hvordan folk skal oppføre seg
på nettet.

Det handler om tekst og bilder
som er greit å legge ut,
og det som er ugreit.

God oppførsel er spesielt viktig
på sosiale medier som for eksempel
Facebook og Instagram.


Offentlig

Offentlig er noe som alle kan få vite,
noe som er åpent for alle.

 


Pakkesporing


Passord

Passord er et hemmelig ord som du bruker
sammen med brukernavnet
når du logger deg på PC/Mac
eller en smarttelefon


Pensjon

Pensjon er en månedlig betaling til en person
som har gått ut av arbeidslivet.
Det skjer vanligvis ved såkalt pensjonsalder.
Den er ofte 67 år.


PIN-kode

PIN-kode er en rekke tall, ofte 4 tall.
Du må ha en PIN-kode
når du tar ut penger fra en bankautomat
eller bruer en betalingsterminal
i butikken.

PIN-koden er personlig
Du må ikke dele den med andre.


Polise

En polise er et dokument som forklarer hva en forsikring
dekker og i hvilke situasjoner.


Premie

Premie er en typisk årlig eller halv-årlig
betaling for forsikring
eller annet abonnement.


Prisreduksjon

Prisreduksjon betyr at varen eller tjenesten er satt ned i pris.
Det kan også kalles tilbud
eller at varen er på salg.


Prosent

1 prosent er 1 hundredel.
Prosent skrives med tegnet %.
1 prosent er det samme som 1 %.

Prosent brukes for å fortelle
hvor mye rente banken
tar for lån eller
gir for penger på konto.

Eksempler:
Hvis renten er 20 %,
må du betale 20 kr til banken
for å låne 100 kr i 1 år.

Når du har penger i banken,
vil du kanskje få 1 % rente av banken.
Hvis du har 100 kr på kontoen i 1 år,
vil du få 1 kr i rente av banken.


QR-kode

QR-koder er kvardratiske strekkoder.
De inneholder mye informasjon.
Smarttelefoner kan lese en QR-kode
og da åpne en nettside,
et bilde eller en tekst.


Rabatt

Rabatt er det samme som avslag i pris.
Prisen blir lavere enn opprinnelig.


Refusjon


Register, registrering

Register er en oversikt over for eksempel avtaler og viktige hendelser.

Eksempler er kjøp og salg av eiendom (hus og hytter) eller alle som bor i Norge (folkeregisteret).


Regnskap

Regnskap er en oversikt over utgifter,
for eksempel i løpet av en måned
eller et år.


Reklamere

Å relamere er å klage over feil eller mangler
i et produkt eller en tjeneste.


Renter

Rente er det du betaler til banken for å låne penger.
Du betaler rentene ved tilbakebetaling av lånet.

Du får renter av banken
når du har penger på kontoen din. 
Banken betaler rentene til kontoen
som du har pengen dine på.


Reserve

Reserve er det samme som sparepenger.
Det er penger som folk har i banken for sikkerhets skyld
eller for plutselige behov.
Slike behov heter også uforutsette behov.


Restskatt

Hvis du har betalt for lite skatt,
får du restskatt.

Da må du betale mer til skattemyntighetene.
Det heter også «baksmell».


Risiko

Risiko er en mulighet for en skade, et tap
eller en straff.


Salg

Salg er et ord som butikker bruker
for å fortelle at nå er varene
billigere enn vanlig.


Selvangivelse

Selvangivelse er det samme som skattemelding.
Det er en melding til skattemyndigheten
om en person sine inntekter
og formue i forrige år.


Selvbetjening

Selvbetjening er at kunder gjør noe selv,
for eksempel scanner varer i butikken,
kjøper billetter fra en automat
eller tar mat fra buffet i kantinen.


Signatur

En signatur er en underskrift eller navnetrekk.

Ofte bekrefter de som blir enige om noe,
avtalen med sin håndskrevne signatur.


Sikkerhet

I pengespørsmål betyr sikkerhet at den som låner ut penger
vil sikre seg at hun eller han får pengene igjen.

For eksempel ønsker banken å være sikker på
at de som får lån, 
kan betale tilbake.


Sirkulærøkonomi

I en sirkulær økonomi
må produktene vare så lenge som mulig.
De skal bli reparert,
gjort bedre og bli brukt om igjen.


Skatt

Skatt er penger som betales til landets myndigheter.
Det fins mange ulike skatter.

Et eksempel er inntektsskatt som lønnsmottakere betaler
av lønnsinntekten sin.


Skattekort

Skattekort er et digitalt dokument fra skattemyndighetene
som viser hvor mye skatt en lønnsmottaker
skal betale av lønnen sin.


Skattemelding

Skattemelding er det samme som selvangivelse.
Det er en melding til skattemyndigheten
om en person sine inntekter
og formue i forrige år.


Skatteoppgjør

Skatteoppgjør er en oversikt over skattens størrelse for 1 år.


Skatteprosent

Skatteprosent er den prosentandelen av lønnen som
skal betales i skatt.


Skattetrekk

Skattetrekk er den delen av lønnen som
blir trukket i skatt
ved hver lønnsutbetaling.


Sparing

Sparing er å sette til side penger
for at du kan bruke dem senere.
Du kan for eksempel spare ved
å sette pengene inn på en bankkonto
eller ved å kjøpe aksjer eller fond.


Sperre (bankkort)

Å sperre bankkort er å stenge kortet slik
at det ikke kan brukes lenger.
Det er vanlig å gjøre, hvis kortet
blir borte eller blir stjålet.


Sporing

Når du har handlet varer
i en nettbutikk,
må varene sendes til deg.
Ofte gir butikken deg
en lenke du kan trykke på
for å se hvor varene er
til enhver tid.

Denne tjenesten kalles pakkesporing
eller bare sporing.


 

Stipend

Stipend er pengestøtte, for eksempel
til en student for studier
eller en kunstner for å lage kunst.


Strømmetjenester

Strømmetjenester er å få film, videoer eller musikk til mobilen eller nettbrettet .
Det heter å strømme.
Du kan også strømme til PC/Mac og nettbrett.

Du må vanligvis ha et abonnement for å strømme film og musikk til PC/Mac eller mobil.


Stønad

Stønad er pengestøtte for å dekke
nødvendige utgifter.


Støtteordning

Støtteordning betyr at myndighetene gir penger
til personer som har for lite penger
for nødvendige utgifter.


Svindel, nettsvindel

Svindel er å lure mennesker
til å gjøre noe de ikke bør gjøre.

Det kan være å be om
personlige opplysninger som
kan brukes til å stjele penger fra dem.
Eller at de ikke leverer varer
som kunden har bestilt og betalt.

Den som driver med svindel
kaller vi en svindler.


Tilbud

Tilbud er et ord som butikker bruker
for å fortelle at nå er varene
billigere enn vanlig.


Til gode

Til gode er et pengebeløp som en person har krav på.


Tilskudd

Tilskudd er det samme som pengestøtte.
De som vil ha tilskudd må oftest søke om å få det.


Tinglysning

Tinglysning er å få ført en avtale som gjelder i et register.
Det kan være om hvem som eier et hus eller en hytte.
Alle slike avtaler i Norge ligger i er register.


Trygd

Trygd er en forsikring som myndighetene har for alle
for å dekke tap av inntekt
ved sykdom eller arbeidsledighet.
Barnetrygd, og uføretrygd
er eksempler på trygd.


Tvist

Tvis er uenighet mellom mennesker
eller organisasjoner.


Tæppe

Du tæpper når du legger
bankkortet oppå eller inn til
betalingsterminalen.

Hvis beløpet er lite,
mindre enn 500 kroner,
slipper du ofte å taste inn
koden på kortet.


Uføretrygd


Utgift


Uttak

Uttak er å ta ut penger
fra bankkontoen,
for eksempel fra en bankautomat


 

.

Valuta

Valuta er navn på og verdi av penger
i forskjellige land.

Valutaen i Norge heter
Norske kroner.


Valutakalkulator

En valutakalkulator forteller deg
hvor mye en annen valuta
er verdt i norske kroner.

Det kan være en app på mobilen
eller en tjeneste på et nettsted.


Vekslepenger

Vekslepenger er pengene du får tilbake fra butikken
når du betaler med sedler
eller mynter.


Verge

Verge er en person som skal hjelpe en annen person med viktige oppgaver.
Det er for eksempel bruk av penger og å ta valg i saker som er vanskelige.


Vergemål

Vergemål betyr frivillig hjelp.
Det er ment for personer som ikke kan passe på interessene sine selv.
De er for eksempel mennesker med utviklingshemning.


Vipps

Vipps er en app på mobilen som
gjør det lett å motta
og sende penger.

Hvis du sender penger til
noen med Vipps,
går pengene ut fra din bankkonto
og inn på bankkontoen
til dem du sender pengene til.


Virus

Virus er noe som skader en PC, Mac eller en smartelefon.
Det kan for eksempel være
en skadelig app.
Når PC-en, Mac-en eller smarttelefonen din har fått virus,
kan den slutte å fungere normalt
eller gjøre rare ting.


Visa-kort

Visa-kort er et bankkort
som du kan bruke til å betale med
i butikker og nettbutikker,
på restauranter med mer.

Visa-kort er et debetkort.
Det betyr at når du bruker Visa-kortet,
går pengene direkte ut
fra bankkontoen din
til kontoen til den du kjøper fra.


(ingen ord med X)


Ytelse(r)

Ytelser er noe som blir betalt til noen.


(ingen ord med Z)


(ingen ord med Æ)


Økonomi

Økonomi er alt som dreier seg om penger.


Årsavgift

Årsavgift er et årlig gebyr eller betaling for noe,
for eksempel for et abonnement
eller for en tjeneste.


Årsmelding

Årsmelding er en redegjørelse av det som har skjedd
i løpet av 1 år.


Årsoppgjør

Årsoppgjør er å  avslutte årets regnskap.


Startside